Since:2021Nhà Thuốc Nam Sơn - P.Nam Sơn, Bắc Ninh - Nhà Thuốc Nam Sơn

Thông tin liên hệ

Trang chủ:https://chothuoctay.com/seller/1290-nha-thuoc-nam-son-pnam-son-bac-ninh
Địa chỉ Email:nttdap@gmail.com
Địa chỉ:
Thành phố:Bắc Ninh
Quốc gia:Việt Nam

Thông tin doanh nghiệp

Tên công ty:Nhà Thuốc Nam Sơn
Số điện thoại:0971874339
Địa chỉ Email:nttdap@gmail.com
Địa chỉ công ty:Khu Sơn Đông, P.Nam Sơn, Bắc Ninh

Thông tin dược sĩ

Tên dược sĩ:Đặng Thị Hồng Nga
Số điện thoại:0971874339
Địa chỉ Email: Chưa cung cấp
Giới thiệu: Chưa cung cấp

Gửi đánh giá