Since:2022Y tế Sơn Hương - Q.11, Hồ Chí Minh - Công ty TNHH thiết bị y tế Sơn Hương

 • Tìm kiếm:
Hiển thị 1 - 15 trong tổng số 101 dòng

Thiết bị, dụng cụ y tế
ACCU-CHEK Active 25 - Que thử đường huyết.
Roche
110 Lượt xem
155.000 ₫/hộp/25que
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Nhận hàng dự kiến từ 2-3 ngày
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
155.000 ₫/hộp/25que
110 Lượt xem
Thiết bị, dụng cụ y tế
ACCU-CHEK Active 50 - Que thử đường huyết.
Roche
98 Lượt xem
265.000 ₫/hộp/50que
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Nhận hàng dự kiến từ 2-3 ngày
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
265.000 ₫/hộp/50que
98 Lượt xem
Que thử, phụ kiện, vật tư
Accu-Chek Instant - Que thử đường huyết
Accu Chek
151 Lượt xem
335.000 ₫/hộp/50 que
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Nhận hàng dự kiến từ 2-3 ngày
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
335.000 ₫/hộp/50 que
151 Lượt xem
Que thử, phụ kiện, vật tư
Accu-Chek Instant - Que thử đường huyết
Accu Chek
131 Lượt xem
268.000 ₫/hộp/25 que
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Nhận hàng dự kiến từ 2-3 ngày
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
268.000 ₫/hộp/25 que
131 Lượt xem
Thiết bị, dụng cụ y tế
Accuchek Fastclix - Bút lấy máu.
Accu Chek
94 Lượt xem
420.000 ₫/cây
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Nhận hàng dự kiến từ 2-3 ngày
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
420.000 ₫/cây
94 Lượt xem
Máy đo huyết áp, đường huyết
Adapter ALPK2 - bộ đối điện dùng cho máy đo huyết áp ALPK2.
Alpk2
105 Lượt xem
120.000 ₫/cái
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Nhận hàng dự kiến từ 2-3 ngày
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
120.000 ₫/cái
105 Lượt xem
Thiết bị, dụng cụ y tế
Alcohol Pads - Bông tẩm cồn.
Tanaphar
131 Lượt xem
49.000 ₫/hộp
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Nhận hàng dự kiến từ 2-3 ngày
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
49.000 ₫/hộp
131 Lượt xem
Thiết bị, dụng cụ y tế
ALPK2 FT-801 - Ống nghe huyết áp.
Alpk2
114 Lượt xem
120.000 ₫/cái
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Nhận hàng dự kiến từ 2-3 ngày
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
120.000 ₫/cái
114 Lượt xem
Máy đo huyết áp, đường huyết
ALPK2 K2 - 231 - Máy đo huyết áp bắp tay.
Alpk2
103 Lượt xem
1.390.000 ₫/cái
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Nhận hàng dự kiến từ 2-3 ngày
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
1.390.000 ₫/cái
103 Lượt xem
Máy đo huyết áp, đường huyết
ALPK2 K2-232 - Máy đo huyết áp bắp tay
Alpk2
153 Lượt xem
1.490.000 ₫/cái
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Nhận hàng dự kiến từ 2-3 ngày
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
1.490.000 ₫/cái
153 Lượt xem
Máy đo huyết áp, đường huyết
Alpk2 K2-233 - Máy đo huyết áp bắp tay.
Alpk2
130 Lượt xem
1.190.000 ₫/cái
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Nhận hàng dự kiến từ 2-3 ngày
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
1.190.000 ₫/cái
130 Lượt xem
Thiết bị, dụng cụ y tế
Bảng đo thị lực
96 Lượt xem
700.000 ₫/cái
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Nhận hàng dự kiến từ 2-3 ngày
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
700.000 ₫/cái
96 Lượt xem
Máy đo huyết áp, đường huyết
Bao vải (vòng bít) - Dùng cho máy đo huyết áp ALPK2 K2 - 232.
Alpk2
97 Lượt xem
199.000 ₫/cái
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Nhận hàng dự kiến từ 2-3 ngày
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
199.000 ₫/cái
97 Lượt xem
Thiết bị, dụng cụ y tế
Bbraun Omnican 1cc U40 - Bơm tiêm isulin.
B.Braun
95 Lượt xem
310.000 ₫/hộp
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Nhận hàng dự kiến từ 2-3 ngày
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
310.000 ₫/hộp
95 Lượt xem
Thiết bị, dụng cụ y tế
Bbraun Omnitest 3 - Máy đo đường huyết.
B.Braun
162 Lượt xem
1.450.000 ₫/máy
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Nhận hàng dự kiến từ 2-3 ngày
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
1.450.000 ₫/máy
162 Lượt xem