Since:2020Nguyên Quốc - Q.9, Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ phần trang thiết bị Y tế Nguyên Quốc

Thông tin liên hệ

Trang chủ:https://chothuoctay.com/seller/151-nguyen-quoc-medical
Địa chỉ Email:info@nguyenquoc.com.vn
Địa chỉ:
Thành phố:Hồ Chí Minh
Quốc gia:Việt Nam

Thông tin doanh nghiệp

Tên công ty:Công Ty Cổ phần trang thiết bị Y tế Nguyên Quốc
Số điện thoại:0936614938
Địa chỉ Email:chuanqua@nqmedical.asia
Địa chỉ công ty:230A Nam Hòa P Phước Long A Quận 9 TPHCM

Gửi đánh giá