Since:2020Dược phẩm GDP - P. Hiệp Thành, Thủ Dầu Một - Công ty Cổ phần Dược phẩm Nhóm Bác Sỹ - Dược Sỹ

Mục tiêu hoạt động của Công ty là Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn một cách hiệu quả trong việc phát triển sản xuất kinh doanh đã đăng ký, nhằm mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp cho Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty

  • Tìm kiếm:

Nhà cung cấp này chưa có sản phẩm nào.