Since:2020Thanh Tuan Medical - TX.Phú Mỹ, Vũng Tàu - Công ty TNHH Đông y Thanh Tuấn

Thông tin liên hệ

Trang chủ:https://chothuoctay.com/seller/224-thanhtuanmedical
Địa chỉ Email:dongythanhtuan@gmail.com
Địa chỉ:
Thành phố:Bà Rịa - Vũng Tàu
Quốc gia:Việt Nam

Thông tin doanh nghiệp

Tên công ty:Công ty TNHH Đông y Thanh Tuấn
Số điện thoại:0937679272
Địa chỉ Email:dongythanhtuan@gmail.com
Địa chỉ công ty:75 Trường Chinh (81 cũ) , P. Phú Mỹ, TX Phú Mỹ, Vũng Tàu

Gửi đánh giá