Since:2020Sohaco - Q.11, Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần dược phẩm Sohaco miền Nam

Thông tin liên hệ

Trang chủ:https://chothuoctay.com/seller/261-sohaco
Địa chỉ Email:thanhtuandvp@gmail.com
Địa chỉ:
Thành phố:Đồng Nai
Quốc gia:Việt Nam

Thông tin doanh nghiệp

Tên công ty:Công ty cổ phần dược phẩm Sohaco miền Nam
Số điện thoại: Chưa cung cấp
Địa chỉ Email: Chưa cung cấp
Địa chỉ công ty:6/1B2-6/1B3, Tân Hóa, Phường 1, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Gửi đánh giá