Since:2021Muối hồng Hima`s - H.Nhà Bè, Hồ Chí Minh - Cty TNHH TM Trí Quang Minh

 • Tìm kiếm:
Hiển thị 1 - 7 trong tổng số 7 dòng

Máy Điện xung, Massage, Châm cứu
Hộp đặt chân Hima`s
Hima's
56 Lượt xem
850.000 ₫/cái
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Nhận hàng dự kiến từ 2-3 ngày
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
850.000 ₫/cái
56 Lượt xem
Vitamin và khoáng chất
Muối Hồng Hima's Premium - Giúp ổn định đường huyết
Hima's
127 Lượt xem
85.000 ₫/hộp
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Nhận hàng dự kiến từ 2-3 ngày
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
85.000 ₫/hộp
127 Lượt xem
Thiết bị môi trường
Đèn đá muối tự nhiên
Hima's
301 Lượt xem
390.000 ₫/hộp
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Nhận hàng dự kiến từ 2-3 ngày
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
390.000 ₫/hộp
301 Lượt xem
Thiết bị, dụng cụ y tế
Đèn đá muối tự nhiên 4 - 5KG
Hima's
112 Lượt xem
650.000 ₫/hộp
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Nhận hàng dự kiến từ 2-3 ngày
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
650.000 ₫/hộp
112 Lượt xem
Thiết bị môi trường
Đèn đá muối tự nhiên 5 - 6KG
Hima's
108 Lượt xem
780.000 ₫/hộp
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Nhận hàng dự kiến từ 2-3 ngày
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
780.000 ₫/hộp
108 Lượt xem
Thiết bị, dụng cụ y tế
Đèn đá muối tự nhiên 6 - 7KG
Hima's
117 Lượt xem
910.000 ₫/hộp
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Nhận hàng dự kiến từ 2-3 ngày
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
910.000 ₫/hộp
117 Lượt xem
Thiết bị môi trường
Đèn đá muối tự nhiên 7 - 8KG
Hima's
40 Lượt xem
1.040.000 ₫/hộp
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Nhận hàng dự kiến từ 2-3 ngày
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
1.040.000 ₫/hộp
40 Lượt xem