Since:2021Nhà thuốc Phú Lâm 2 - Q.Bình Tân, Hồ Chí Minh - Nhà thuốc Phú Lâm 2

Thông tin liên hệ

Trang chủ:https://chothuoctay.com/seller/369-nha-thuoc-phu-lam-2
Địa chỉ Email:phulam2@gmail.com
Địa chỉ:
Thành phố:Hồ Chí Minh
Quốc gia:Việt Nam

Thông tin doanh nghiệp

Tên công ty:Nhà thuốc Phú Lâm 2
Số điện thoại:02866800547
Địa chỉ Email:ntphulam2@gmail.com
Địa chỉ công ty:163 đường số 1, phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM

Gửi đánh giá