Since:2021Nhà Thuốc Hồng Đức - P.Bình Chiểu, Thủ Đức - Nhà Thuốc Hồng Đức

Thông tin liên hệ

Trang chủ:https://chothuoctay.com/seller/511-nha-thuoc-hong-duc
Địa chỉ Email:tranthithuy@gmail.com
Địa chỉ:
Thành phố:Hồ Chí Minh
Quốc gia:Việt Nam

Thông tin doanh nghiệp

Tên công ty:Nhà Thuốc Hồng Đức
Số điện thoại:0396507989
Địa chỉ Email:tranthithuy@gmail.com
Địa chỉ công ty:245 Lê Thị Hoa, KP 6, P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức

Gửi đánh giá