Acenocoumarol

Tên chung quốc tế: Acenocoumarol. Mã ATC: B01AA07. Loại thuốc: Thuốc uống chống đông máu. Thuốc kháng vitamin K. Dạng thuốc và hàm lượng Viên nén 1 mg và 4 mg (viên nén 4 mg có thể bẻ thành 4 phần). Dược lý và cơ chế tác dụng Acenocoumarol là một dẫn chất coumarin kháng …

Acenocoumarol Read More »