Acetylcystein

Tên chung quốc tế: Acetylcystein, Acetylcysteine Mã ATC: R05CB01, S01XA08, V03AB23. Loại thuốc: Thuốc tiêu chất nhày; thuốc giải độc (quá liều paracetamol). Dạng thuốc và hàm lượng Viên nén: 200 mg. Gói thuốc bột: 200 mg. Dung dịch thuốc hít qua miệng, thuốc nhỏ vào khí quản và thuốc uống: 100 mg/ml, 200 mg/ml. …

Acetylcystein Read More »