Aciclovir

Tên chung quốc tế: Aciclovir (Acyclovir). Mã ATC: D06BB03, J05AB01, S01AD03. Loại thuốc: Thuốc chống virus. Dạng thuốc và hàm lượng Viên nén 200 mg, 400 mg, 800 mg; Nang 200 mg; Bột pha tiêm 1 g, 500 mg, 250 mg dưới dạng muối natri; Hỗn dịch uống: Lọ 200 mg/5 ml, 5 g/125 ml, …

Aciclovir Read More »