Acid boric

Tên chung quốc tế: Acid boric Mã ATC: S02AA03. Loại thuốc: Sát khuẩn tại chỗ. Dạng thuốc và hàm lượng Thuốc mỡ tra mắt: 5%, 10%. Thuốc mỡ dùng ngoài da: 5%, 10%. Dung dịch nhỏ mắt 1%, 1,3%. Dung dịch rửa mắt 0,1%. Dược lý và cơ chế tác dụng Acid boric là thuốc …

Acid boric Read More »