Acid fusidic

Tên chung quốc tế : Fusidic acid Mã ATC : D06AX01, D09AA02, J01XC01, S01AA13 Loại thuốc : Kháng sinh cấu trúc steroid, hoạt phổ hẹp Dạng thuốc và hàm lượng Viên nén natri fusidat 250 mg. Hỗn dịch uống acid fusidic 100 mg/2 ml, 250 mg/5 ml. Lọ bột pha dịch truyền tĩnh mạch natri …

Acid fusidic Read More »