Acid nalidixic

Tên chung quốc tế : Nalidixic acid Mã ATC : J01MB02 Loại thuốc : Quinolon kháng khuẩn Dạng thuốc và hàm lượng Viên nén 0,25 g, 0,5 g, 1,0 g acid nalidixic. Hỗn dịch uống 5 ml có chứa 0,25 g acid nalidixic. Dược lý học và cơ chế tác dụng Acid nalidixic là một …

Acid nalidixic Read More »