Albumin

Tên chung quốc tế : Albumin Mã ATC : B05AA01 Loại thuốc : Thuốc tăng thể tích máu, thuốc chống tăng bilirubin huyết Dạng thuốc và hàm lượng Dung dịch albumin được điều chế từ huyết tương: Dung dịch đậm đặc 20% (lọ 50, 100 ml); 25% (lọ 20, 50 và 100 ml). Dung dịch …

Albumin Read More »