Aztreonam

Tên chung quốc tế: Aztreonam Mã ATC: J01DF01 Loại thuốc: Kháng sinh nhóm beta-lactam (monobactam) Dạng thuốc và hàm lượng – Bột pha tiêm (chứa L-arginin 780 mg/g): lọ 0,5 g, 1 g, 2 g. – Dịch tiêm truyền 1 g/50 ml (trong 3,4% dextrose), 2 g/50 ml (trong 1,4% dextrose). Dược lý và cơ …

Aztreonam Read More »