Beclometason

Tên chung quốc tế: Beclomethasone Mã ATC: A07EA07, D07AC15, R01AD01, R03BA01 Loại thuốc: Corticosteroid Dạng thuốc và hàm lượng – Beclometason dùng ở dạng beclometason dipropionat. – Phun hít định liều: 50 microgam, 100 microgam hoặc 200 microgam/liều; 250 microgam/liều hoặc 400 microgam/liều. Lọ chứa 200 liều. – Ống xịt: 40 liều, 120 liều, 200 …

Beclometason Read More »