Benazepril

Tên chung quốc tế: Benazepril Mã ATC: C09AA07 Loại thuốc: Thuốc ức chế men chuyển angiotensin Dạng thuốc và hàm lượng – Dạng đơn thành phần: Viên nén bao phim chứa 5 mg; 10 mg; 20 mg; 40 mg benazepril hydroclorid. Dạng phối hợp: – Viên nang phối hợp benazepril với amlodipin (tỷ lệ benazepril/ …

Benazepril Read More »