Benzoyl peroxid

Tên chung quốc tế: Benzoyl peroxide Mã ATC: D10AE01 Loại thuốc: Thuốc kháng khuẩn và bong lớp sừng Dạng thuốc và hàm lượng – Thể gel 2,5% – 10% tính theo benzoyl peroxid khan. – Thuốc xức (lotion) 5% (oxy 5) và 10% (oxy 10), 20% tính theo benzoyl peroxid khan. Dược lý và cơ …

Benzoyl peroxid Read More »