Betamethason

Tên chung quốc tế: Betamethasone Mã ATC: A07EA04; C05AA05; D07AC01; D07XC01; H02AB01; R01AD06; R03BA04; S01BA06; S01CB04; S02BA07; S03BA03. Loại thuốc: Glucocorticoid Dạng thuốc và hàm lượng – Viên nén: 0,5 mg, 0,6 mg. – Thuốc tiêm: 4 mg/ml. – Kem: 0,05%, 0,1%. – Thuốc mỡ, gel: 0,05%; 0,1%. Sirô: 0,6 mg/5 ml. – Dung dịch …

Betamethason Read More »