Betaxolol

Tên chung quốc tế: Betaxolol Mã ATC: C07AB05, S01ED02 Loại thuốc: Thuốc chẹn giao cảm beta. Thuốc hạ huyết áp. Thuốc chẹn beta1-adrenergic chọn lọc Dạng thuốc và hàm lượng – Dạng uống: Viên nén bao phim 10 mg và 20 mg betaxolol hydroclorid. – Dạng nhỏ mắt: Dung dịch 0,5% betaxolol hydroclorid (5 ml, …

Betaxolol Read More »