Bleomycin

Tên chung quốc tế: Bleomycin Mã ATC: L01DC01 Loại thuốc: Thuốc chống ung thư Dạng thuốc và hàm lượng – Lọ hoặc ống bột đông khô bleomycin sulfat chứa 15; 20 hoặc 30 đơn vị Dược điển Mỹ (đơn vị USP). Có nhà sản xuất ghi trên sản phẩm hàm lượng theo đơn vị Dược …

Bleomycin Read More »