Calci gluconat

Tên chung quốc tế: Calcium gluconate Mã ATC: A12AA03, D11AX03 Loại thuốc: Thuốc bổ sung calci; thuốc giải độc acid hydrofluoric Dạng thuốc và hàm lượng – Ống/lọ tiêm: 500 mg/5 ml, 1 g/10 ml, 5 g/50 ml, 10 g/100 ml, 20 g/200 ml. Mỗi mililit chứa 100 mg calci gluconat hoặc 9 mg (0,46 …

Calci gluconat Read More »