Calcifediol

Tên chung quốc tế: Calcifediol Mã ATC: A11CC06 Loại thuốc: Thuốc tương tự vitamin D Dạng thuốc và hàm lượng – Viên nang 20 microgam, 50 microgam. – Dung dịch uống: Lọ 10 ml dung dịch trong propylenglycol (1 ml = 30 giọt; 1 giọt = 5 microgam calcifediol). – Dung dịch uống: 15 mg/100 …

Calcifediol Read More »