Since:2021Nhà Thuốc Anh Đức - TP.Thủ Đức, Hồ Chí Minh - Nhà Thuốc Anh Đức

Thông tin liên hệ

Trang chủ:https://chothuoctay.com/seller/1178-nha-thuoc-anh-duc-tpthu-duc-ho-chi-minh
Địa chỉ Email:Tranthimy020982@gmail.com
Địa chỉ:
Thành phố:Hồ Chí Minh
Quốc gia:Việt Nam

Thông tin doanh nghiệp

Tên công ty:Nhà Thuốc Anh Đức
Số điện thoại:0909425982
Địa chỉ Email:tranthimy020982@gmail.com
Địa chỉ công ty:124 Đường số 8, Kp.3, P.Linh Xuân, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Thông tin dược sĩ

Tên dược sĩ:Trần Thị Mỹ
Số điện thoại:0909425982
Địa chỉ Email:Tranthimy020982@gmail.com
Giới thiệu: Chưa cung cấp

Gửi đánh giá