Acarbose

Tên chung quốc tế: Acarbose. Mã ATC: A10BF01. Loại thuốc: Thuốc hạ glucose máu – chống đái tháo đường (ức chế alpha-glucosidase). Dạng thuốc và hàm lượng Viên 25 mg, 50 mg, 100 mg. Dược lý và cơ chế tác dụng Acarbose là một tetrasaccharid có tác dụng làm hạ glucose máu. Acarbose ức chế …

Acarbose Read More »