Acebutolol

Tên chung quốc tế: Acebutolol. Mã ATC: C07AB04. Loại thuốc: Chẹn beta giao cảm (chẹn beta-adrenergic). Dạng thuốc và hàm lượng Viên nén, viên nang: 100 mg, 200 mg, 400 mg. Dược lý và cơ chế tác dụng Acebutolol là thuốc chẹn chọn lọc thụ thể beta1 adrenergic và có tác dụng dược lý tương …

Acebutolol Read More »