Acetazolamide

Tên chung quốc tế: Acetazolamide. Mã ATC: S01EC01. Loại thuốc: Thuốc chống glôcôm. Dạng thuốc và hàm lượng Thuốc tiêm acetazolamide natri 500 mg/5 ml; Viên nén acetazolamid 125 mg, 250 mg. Dược lý và cơ chế tác dụng Acetazolamide là chất ức chế không cạnh tranh, có phục hồi enzym carbonic anhydrase. Ức chế …

Acetazolamide Read More »