Acid chenodeoxycholic (Chenodiol)

Tên chung quốc tế: Chenodeoxycholic acid. Mã ATC: A05AA01. Loại thuốc: Thuốc chống sỏi mật. Dạng thuốc và hàm lượng – Nang 250 mg. – Viên nén bao phim 250 mg. Dược lý và cơ chế tác dụng – Acid chenodeoxycholic là acid mật chủ yếu có trong mật người và phần lớn động vật …

Acid chenodeoxycholic (Chenodiol) Read More »