Acid iopanoic

Tên chung quốc tế : Iopanoic acid Mã ATC : V08AC06 Loại thuốc : Thuốc chụp X – quang đường mật Dạng thuốc và hàm lượng Viên nén 500 mg có chứa 66,7% iod. Dược lý và cơ chế tác dụng Acid iopanoic là chất cản quang chứa iod hữu cơ, dùng để chụp X-quang …

Acid iopanoic Read More »