Acid Ioxaglic

Tên chung quốc tế : Ioxaglic acid Mã ATC : V08AB03 Loại thuốc : Thuốc cản quang iod, tan trong nước, có nồng độ osmol/kg thấp Dạng thuốc và hàm lượng Lọ 10, 50, 100 ml để tiêm, có các hàm lượng: 39,3% meglumin ioxaglat và 19,6% natri ioxaglat, tương ứng với 320 mg iod/ml; …

Acid Ioxaglic Read More »