Acid tranexamic

Tên chung quốc tế : Tranexamic acid Mã ATC : B02AA02 Loại thuốc : Thuốc chống tiêu fibrin Dạng thuốc và hàm lượng Viên nén, viên nén bao phim: 250 mg, 500 mg, 1 000 mg. Viên nang: 250 mg, 500 mg. Ống tiêm: 50 mg/ml, 100 mg/ml, 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml, 1 …

Acid tranexamic Read More »