Acid zoledronic

Tên chung quốc tế : Zoledronic acid Mã ATC : M05BA08 Loại thuốc : Thuốc ức chế hủy xương Dạng thuốc và hàm lượng Lọ 4 mg/5 ml để pha truyền tĩnh mạch; 5 mg/100 ml. Dược lý và cơ chế tác dụng Acid zoledronic là một bisphosphonat tổng hợp, thuộc dẫn xuất imidazol. Acid …

Acid zoledronic Read More »