Aminocaproic acid

Tên chung quốc tế: Aminocaproic acid. Mã ATC: B02AA01. Loại thuốc: Thuốc kháng tiêu fibrin (Thuốc cầm máu). Dạng thuốc và hàm lượng Sirô: 1,25 g/5 ml. Dung dịch uống: 1,25 g/5 ml. Viên nén: 500 mg. Thuốc tiêm để pha truyền tĩnh mạch: 250 mg/ml, lọ 20 ml (5 g). Dược lý và cơ …

Aminocaproic acid Read More »