Aspirin (Acetylsalicylic acid)

Tên chung quốc tế: Aspirin (Acetylsalicylic acid) Mã ATC: A01AD05, B01AC06, N02BA01. Loại thuốc: Thuốc giảm đau salicylat; thuốc hạ sốt; thuốc chống viêm không steroid; thuốc ức chế kết tập tiểu cầu. Dạng thuốc và hàm lượng Viên nén: 325 mg, 500 mg, 650 mg. Viên nén nhai được: 75 mg, 81 mg. Viên …

Aspirin (Acetylsalicylic acid) Read More »