Azithromycin

Tên chung quốc tế: Azithromycin Mã ATC: J01FA10, S01AA26 Loại thuốc: Thuốc kháng sinh Dạng thuốc và hàm lượng – Viên nang chứa azithromycin dihydrat tương đương 250 mg và 500 mg azithromycin. – Bột pha hỗn dịch uống azithromycin dihydrat tương đương 200 mg azithromycin/5 ml. – Thuốc tiêm tĩnh mạch 500 mg azithromycin. …

Azithromycin Read More »