Bari sulfat

Tên chung quốc tế: Barium sulfate Mã ATC: V08BA01, V08BA02 Loại thuốc: Thuốc cản quang (không phối hợp) đường tiêu hóa Dạng thuốc và hàm lượng – Bình 300 ml hỗn dịch bari sulfat 100%, có carbon dioxyd làm chất tạo bọt. – Bình 300 ml hỗn dịch uống bari sulfat 96,25%. – Nhũ tương …

Bari sulfat Read More »