Benzathin penicilin G

Tên chung quốc tế: Benzathine benzylpenicillin Mã ATC: J01CE08 Loại thuốc: Kháng sinh nhóm beta-lactam Dạng thuốc và hàm lượng – Hỗn dịch để tiêm: 300 000 đơn vị benzylpenicilin trong 1 ml (lọ 10 ml); 600 000 đơn vị benzylpenicilin trong 1 ml (lọ 1 ml và 2 ml hoặc bơm tiêm dùng 1 …

Benzathin penicilin G Read More »