Benzyl benzoat

Tên chung quốc tế: Benzyl benzoate Mã ATC: P03AX01 Loại thuốc: Thuốc trị ghẻ và chấy, rận Dạng thuốc và hàm lượng – Nhũ dịch dầu trong nước 25% (kl/tt). – huốc bôi ngoài không dưới 26,0% và không quá 30% (kl/tt) benzyl benzoat. Dược lý và cơ chế tác dụng – Benzyl benzoat là …

Benzyl benzoat Read More »