Budesonide

Tên chung quốc tế: Budesonide Mã ATC: A07EA06, D07AC09, R01AD05, R03BA02 Loại thuốc: Glucocorticoid hít. Thuốc kháng viêm tại chỗ, thuốc chống hen. Thuốc chống bệnh Crohn. Dạng thuốc và hàm lượng – Bình xịt khí dung: Bình khí dung xịt mũi: 50 microgam/liều xịt, bình 200 liều; 200 microgam/liều xịt, bình 100 liều. – …

Budesonide Read More »