Bupivacaine hydrochloride

Tên chung quốc tế: Bupivacaine hydrochloride Mã ATC: N01BB01 Loại thuốc: Thuốc tê tại chỗ Dạng thuốc và hàm lượng – Ống tiêm hoặc lọ 4, 10 và 20 ml dung dịch 0,25; 0,50 và 0,75%. – Ống tiêm hoặc lọ 4, 10 và 20 ml dung dịch 0,25; 0,50 và 0,75% có thêm epinephrin …

Bupivacaine hydrochloride Read More »