Buprenorphine

Tên chung quốc tế: Buprenorphine Mã ATC: N02AE01, N07BC01 Loại thuốc: Thuốc giảm đau opioid Dạng thuốc và hàm lượng – Viên ngậm dưới lưỡi: 200 microgam; 400 microgam buprenorphin (dạng muối hydroclorid). – Thuốc tiêm: 300 microgam buprenorphin trong 1 ml (dạng muối hydroclorid). – Miếng dán giải phóng thuốc qua da: 35 – …

Buprenorphine Read More »