Busulfan

Tên chung quốc tế: Busulfan Mã ATC: L01AB01 Loại thuốc: Thuốc chống ung thư, loại alkyl hoá, nhóm alkyl sulfonat Dạng thuốc và hàm lượng – Viên nén hoặc viên bao 2 mg. – Lọ hoặc ống 10 ml (60 mg): Dung dịch 6 mg/ml trong dung môi gồm có 33% dimethylacetamid và 67% polyethylen …

Busulfan Read More »