Capreomycin

Tên chung quốc tế: Capreomycin Mã ATC: J04AB30 Loại thuốc: Kháng sinh; thuốc chống lao Dạng thuốc và hàm lượng – Bột pha tiêm capreomycin sulfat tương đương với 1 g capreomycin base. Dược lý và cơ chế tác dụng – Capreomycin là một kháng sinh polypeptid, chiết xuất từ Streptomyces capreolus, có tác dụng …

Capreomycin Read More »