Vitamin B6 (Pyridoxin)

Tên chung quốc tế : Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) Mã ATC : A11HA02 Loại thuốc : Vitamin nhóm B Dạng dùng và hàm lượng Viên nén: 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 250 mg, 500 mg. Viên nén tác dụng kéo dài: 100 mg, 200 mg, 500 mg. Viên nang tác dụng kéo …

Vitamin B6 (Pyridoxin) Read More »