Zolpidem

Tên chung quốc tế: Zolpidem. Mã ATC: N05CF02. Loại thuốc: An thần gây ngủ. Dạng thuốc và hàm lượng Viên nén, viên bao phim 5 mg và 10 mg (zolpidem tartrat). Viên giải phóng chậm 6,25 mg và 12,5 mg (zolpidem tartrat). Dược lý và cơ chế tác dụng của Zolpidem Zolpidem tartrat là một …

Zolpidem Read More »