Bromocriptine

Tên chung quốc tế: Bromocriptine Mã ATC: G02CB01, N04BC01 Loại thuốc: Thuốc chủ vận đối với thụ thể dopamin; thuốc chống Parkinson Dạng thuốc và hàm lượng – Viên nén bromocriptin mesilat: 2,5 mg bromocriptin. – Viên nang bromocriptin mesilat: chứa 5 mg hoặc 10 mg bromocriptin. Dược lý và cơ chế tác dụng – …

Bromocriptine Read More »